Informacje prawne

Warunki użytkowania
Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez IMAWELL GmbH (dalej "IMAWELL"), spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim i mającą siedzibę w Niemczech. Korzystając z danej strony internetowej i zamieszczonych na niej informacji (dalej "Materiały"), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z tej strony internetowej. IMAWELL zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub usunięcia dowolnej części niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia. Takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej po zmianie Warunków, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków.

Zastrzeżenie
Materiały na tej stronie mogą zawierać niedokładności i błędy typograficzne. IMAWELL nie gwarantuje poprawności, dokładności ani kompletności materiałów. IMAWELL zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do poprawiania wszelkich nieścisłości lub pominięć w dowolnej części strony internetowej. IMAWELL może wprowadzać inne zmiany na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Wyłączenie gwarancji
Niniejsza strona internetowa i materiały na niej zawarte są dostarczane na zasadzie "Tak jak jest", bez żadnych jawnych lub domniemanych gwarancji, warunków lub zobowiązań, w tym jakichkolwiek gwarancji przydatności, nienaruszania praw lub przydatności do określonego zastosowania. Przepisy prawa niektórych krajów nie zezwalają na wyłączenie gwarancji domniemanych, w związku z czym powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku IMAWELL nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z tej strony internetowej i materiałów znajdujących się na tej stronie, w tym między innymi za utracone zyski lub utracony dochód, przerwę w działalności, utratę lub uszkodzenie danych w związku z korzystaniem, bądź niemożnością korzystania z tej strony, nawet jeśli IMAWELL został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ograniczone prawa użytkowania
Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, IMAWELL przyznaje użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawa dostępu i przeglądania tej strony internetowej oraz materiałów na niej zawartych do osobistego, niekomercyjnego użytku. Udzielenie powyższych praw nie stanowi przeniesienia własności do materiałów i ich kopii. Warunkiem uzyskania tego prawa jest to, że użytkownik nie będzie modyfikował materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej oraz że będzie brał pod uwagę wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności. Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi.

Rozstrzyganie sporu
Nie chcemy i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

 

 

Informacje zgodnie z § 5 TMG
IMAWELL GmbH | Niemcy
Koenigsberger Strasse 100
40231 Düsseldorf
Tel: +49 211 73 77 88 0
Fax: +49 211 73 77 88 22
info.at.imawell.de
www.imawell.com


Dyrektor generalny: Jakob Fuhrmann
Rejestr handlowy: sąd m. Duesseldorf
HRB 36083
Numer identyfikacyjny:
DE812498994


Osoby odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV
Jakob Fuhrmann